14 trendov sociálnych médií na rok 2014

Len jeden trend pretrváva: veci sa menia rýchlejšie a rýchlejšie. Prečítajte si prezentáciu, v ktorej odborník Adam Vincenzini analyzuje trendy v sociálnych médiách a content marketingu na rok 2014.

  • Contentu (obsahu) je venovaný čoraz väčší podiel rozpočtu pre marketing.
  • Viditeľnosť obsahu bude čím ďalej, tým dôležitejšia.
  • Facebook už nemusí byť hlavným cieľom a prostriedkom - naše preferencie sa menia a ľudia majú väčší záujem o užšie špecifikované záujmové siete. Tieto siete nenahrádzajú Facebook, ale získajú viac pozornosti.
  • Vytváranie a zdieľanie audio záznamov je viac a viac jednoduché.
  • Blogy sú opäť "in". Byť na sociálnych sieťach nestačí - blog má svoje miesto ako kanál, ktorý skutočne vlastníte a poskytuje dlhotrvajúce hodnoty.

To sú niektoré z trendov na rok 2014.

Viac v prezentácii: