6 ultimatívnych trendov v UX dizajne pre rok 2015

Každý rok prináša zmeny v pohľade na vývoj webových aplikácií. Posledné roky rezonuje predovšetkým téma UCD (User Centered Design). S touto témou súvisia práve nasledujúce trendy pre tento rok.

Responzívny web

Chýbajúci text a statické obrázky sú „out“. „In“ je vysoko adaptabilný web dizajn s flexibilnou štruktúrou a obrázkami, ktoré sa dokážu automaticky prispôsobiť šírke obrazovky akéhokoľvek zariadenia.

Terminus technicus Responsive Web Design (RWD), zaviedol do web dizajnu americký programátor Ethan Marcotte už v roku 2010 a odvtedy si neomylne razí svoju cestu vpred.

Mobilný a mobilnejší

V apríli 2015 počet zobrazení webových stránok na mobilných zariadeniach po prvý raz predbehol počet ich zhliadnutí v počítačoch a notebookoch. Pre UX dizajnérov to znamená len jedno: UX dizajn bude musieť byť tento rok mobilnejší než kedykoľvek predtým.
Zdroj: CINEMAX Google Analytics (August 2015)

Hamburger menu

Túto ikonku poznáte?
Ešte minulý rok patrila táto ikonka k jasným outsiderom a platila za synonymum plochého a málo nápaditého dizajnu. Et voilá, voilá!

Prišiel rok 2015 a s ním aj jej obrodenie. Hamburgerové menu skomprimované pod ikonkou umiestnenou vľavo alebo vpravo hore na stránke je jedným z trendov, ktorý dnes treba odvážne nasledovať.
www.inmedia.im

Digitálny ekosystém

Často citované „menej je niekedy viac“ stráca nateraz v UX dizajne kredit. Viac je jednoducho viac, a ak to odmietate pochopiť, budete so svojím UX dizajnom za konkurenciou pokrivkávať. Samotný „single“ produkt (alebo aplikácia) dnes jednoducho už nie sú pre užívateľa dlhodobo zaujímavé. Ak však okolo neho vybudujete celý digitálny ekosystém s kvalitným komunikačným rozhraním a funkčný na všetkých platformách, užívateľská komunita sa vám zaručene rozrastie.

Download: New Marketing Ecosystem by MULLEN

IoT

Internet of things je súhrnným označením zariadení prepojených s internetom bez účasti človeka. Pracuje na princípe zberu dát z rôznych externých zariadení. Zozbierané dáta ďalej sharuje prostredníctvom internetu a umožňuje ich ďalšie spracovanie a vyhodnotenie. Ak pracujete s veľkým množstvom dát vyžadujúcich analýzu, bez IoT sa v nasledujúcich rokoch nezaobídete.

Ultrarýchly vývoj

Zabudnite na tradičný projektový manažment. Doba je rýchla a vyžaduje si rýchle metódy. V UX dizajne to dnes platí dvojnásobne. S metodológiou Agile software development sa proces vývoja webových stránok stáva neporovnateľne rýchlejším a transparentnejším.

S „agile“ metodológiou dokážete prípadné problémy identifikovať a odstrániť už v rámci jednotlivých „sprints“ (príznačné pomenovanie vývojových fáz), a nebudete im musieť čeliť vo finále.