Ako získať náskok pred konkurenciou

Webdesigner musí v prvom rade pochopiť, že je to práca, ktorá má za cieľ prinášať klientovi zisk, nie umelecké dielo.

Keď som počas vianočných sviatkov siahol po knihe Web ostrý jako břitva, netušil som, čo ma čaká. Knihu som otvoril náhodne niekde v strede a prečítal som si pár riadkov. “Skvelé,” vravím si. Takúto knihu potrebujeme u nás vo firme. Doplníme si už existujúce znalosti a nových kolegov kniha naučí celý postup — ako vytvárať webové stránky. “Uľahčím si prácu školiteľa.” Blysla mi myšlienka.

Tak som si povedal, že si ju cez sviatky prečítam. Aby som mal prehľad, čo bude Janek mojich nových kolegov učiť a či sa s tým stotožním. Už po prvých stranách som zistil, že kniha je napísaná skvelým jazykom, dokonale zalomená a na každej druhej strane som nachádzal nové inšpirácie. Po dlhej dobe som si v knihe označoval inšpirativne pasáže farebnými lístočkami.

V oblasti tvorby webov pracujem už pár rokov a považujem sa za profesionála. Po prečítaní tejto knihy som dospel k názoru, že som dobrý webdesigner. Ak chcem byt skvelý webdesigner, niečo tomu ešte chýba.

Podelím sa s vami o 5 postrehov, ktoré ma v nasledujúcom roku posunú ďalej. Kniha však obsahuje oveľa viac drobností, ktoré obohatia každého “web designéra”.

1. A to som si myslel, že som profík

Kniha obsahuje popis celého procesu tvorby webu. Od začiatku komunikácie s klientom, cez tvorbu stratégie, cenotvorbu, až po samotnú realizáciu.

Je pravda, že 80% celého postupu u nás dodržujeme. Ale práve tých zvyšných 20%, ktoré nedodržujeme či zanedbávame je na knihe zaujímavých. Toto sú tie sekcie, ktore budú mať obrovský význam pre nás i pre našich klientov. I pre vás.

2. Kto je to vlastne webdesigner?

Řezáčovo poňatie webdesignera je kombinácia povolaní nižšie uvedených spolu s prehľadom o SEO, markektingu, brandingu, psychológii, gamifikácii, biznisu, antropológii.

Webdesigner nie je väčšinou jeden človek. Je to viac ľudí, alebo celý team. Ako web designer budete robiť jednu z nasledujúcich činností:

  • návrh webu (výstupom je dokumentácia k webu) — UX designer, interakčný designer, informačný architekt
  • grafika (výstupom su obrázky webu) — webový grafik
  • HTML+JS+CSS (výstupom je webová stránka) — webový kóder, front-end developer

“Nejjednodušší je vysvětlit webdesign jako průnik vizuální komunikace, obsahové strategie a interakčního designu, které doplňují vhodné marketingové aktivity.” — JR

V Českej republike pri Ministerstve školstva dokonca vznikajú hodnotiace štandardy pre odbory: interakčný designer, webový grafik a webový kóder. Či je take niečo aj u nás, to neviem. Ale mám pocit, že väčšina webdesignerov sú samouci.

3. Maslowova pyramída webdesignu

Je to zjednodušený hierarchický model potrieb návštevníka webu, ktory odráža rôzne úrovne webdesignu. Pyramída nám pomáha predstaviť si celú šírku webdesignu.

Čím má daný web konkurenčné prostredie silnejšie, tým vyššie musíte po pyramíde šplhať smerom hore. Takže do neho potrebujete investovať viac času a peňazí.

Z Maslowovej pyramídy plynie pre webové projekty zaujímavý záver:

Bez jasného zadania získa klient zákonite rádovo odlišné cenové ponuky na tvobu webu, pretože rôzni tvorcovia sa vyšplhajú na rôzne stupne pyramídy.

4. Prečo je webdesign náročný?

Keďže neexistuje študijný odbor, ktorý by pokrýval všetky oblasti popísané vyššie, je len na webdesignerovi, do akej hĺbky je ochotný zájsť v každej oblasti, ktorú je potrebné ovládať.

Webdesign stojí na priesečníku technológie, návrhu užívateľského rozhrania, tvorby obsahu, psychológie, sociológie, marketingu a brandingu.

Webdesigner musí v prvom rade pochopiť, že je to práca, ktorá má za cieľ prinášať klientovi zisk, nie umelecké dielo. Toto pravidlo porušujú predovšetkým mladí designeri. Tí chcú, aby bol web za každú cenu “pekný”, ale spravidla býva potom aj nefunkčný a klient príde o vloženú investícu.

5. Klientovi vždy poviem pravdu. A to aj za cenu, že ho stratím.

Toto je pravidlo, ktoré používame aj u nás. Ale je dobré si ho pripomenúť.

“Ak nastane situácia, že má klient nereálne očakávania, alebo dá nereálne zadanie, o ktorom už vopred viem, že nebude fungovať, treba mu to oznámiť.” — JR

Ak by som takúto prácu vykonal len preto, že za to dostanem zaplatené, tak je to cesta do pekla. Web klientovi nebude fungovať. Ja síce dostanem zaplatené, ale klient skrachuje a ja prídem o dobrú referenciu a dobrého klienta. Taktiež z toho nebudem mať dobrý pocit. Moja motivácia robiť dobrú a poctivú prácu sa bude strácať.

P.S. Nie, toto nie je platený reklamný článok. I napriek tomu túto knihu odporúčam každému, kto má niečo dočinenia s webdesignom. Odporúčam ju každému môjmu kolegovi, ale i konkurencii. :-)

Makajme na sebe, nech nám svet závidí skvelú prácu, ktorú na Slovensku odvádzame.

Knihu môžete kúpiť aj na Martinuse.