Du ju lajk COOKIES?

Ako ste už určite postrehli na mnohých weboch, ktoré navštevujete, sa zobrazuje tenké oznamovacie okienko o ukladaní súborov cookies. O tom, či je ich automatické ukladanie legálne, už debata na celoeurópskej úrovni prebehla. S výsledkom, s ktorým si zatiaľ v praxi nevieme rady. Práve preto mám potrebu niektoré súvislosti ozrejmiť.…