B2B2C marketing. Počuli ste už o ňom?

Väčšina marketérov rozlišuje B2B a B2C model, teda marketing firma - firme a marketing firma - zákazník.

V súčasnej dobe však pre vás môže byť efektívnejšie predávať produkt firme, ktorej zákazníci sa s vašim produktom stotožnia. A to je B2B2C marketing v praxi. Zjednodušene, Biznis platí Biznisu za komunikovanie pre ich Customers. :-)

Cieľom B2B2C marketingu je spojiť sily so spoľahlivým partnerom, ktorý vám pomôže stabilizovať či zvýšiť predaj vášho produktu. Napríklad, máte založený startup s mobilnou aplikáciou v oblasti bankovníctva. Váš produkt je určený pre zákazníka jednotlivca, ktorý si vďaka aplikácii môže spravovať svoj účet, avšak vašu mobilnú aplikáciu predávate banke/finančnej spoločnosti, ktorá ju ďalej posúva svojím zákazníkom. Tá napríklad pýta za každú registráciu v aplikácii mesačný paušál v podobe mikroplatby.

Pre správne fungujúci B2B2C model je nevyhnutné dodržať 2 veci:

  • vytvoriť hodnotu
  • doručiť hodnotu

Samotný produkt musí byť prospešný pre obe strany a musí vytvoriť takú hodnotu, aby biznis A aj biznis B bol s ním spokojný, ináč model nebude fungovať správne. Čo sa týka doručovania hodnoty, je nevyhnutné mať na pamäti, kto je našim koncovým zákazníkom a teda v skutočnosti sa jedná o benefity a skúsenosti spojené s produktom, ktoré bude mať náš zákazník, nie partner, s ktorým spolupracujeme.

Ako tento koncept predávať vašim klientom?

Samotný B2B alebo B2C marketing je postavený na dvoch činiteľoch - vás a vašej cieľovej skupine. V prípade B2B2C modelu je potrebné si nájsť vhodných partnerov, ktorí budú ochotní s vami spolupracovať. Spravidla môže pomôcť provizný systém či podiel na % z predaja zákazníkom.

Taktiež šikovným riešením je spolupracovať s konkurenciou, ktorá má rovnakú cieľovú skupinu a odlišný sortiment produktov. V takomto prípade vzniká možnosť integrácie produktov do oboch obchodov, z ktorého plynie následné rozšírenie sortimentu, ktoré môže byť pre cieľovú skupinu rozhodujúcim faktorom pri kúpe.

Ak chcete expandovať na zahraničné trhy ako napr. v prípade Vincentstore. Bicyklový obchod Vincent tvorí komunity po mestách v strednej a západnej Európe. Lokálne komunity, ktoré v mestách vznikajú vedú na jeden spoločný web, kde si môže ktokoľvek a odkiaľkoľvek objednať svoj vytúžený mestský bicykel.