Ako sa rodí web

Pri rozhodnutí o vytvorení webovej stránky na podporu predaja služieb alebo produktov spoločnosti sa zákazník ocitá často v bode nula. Vie, že chce „niečo“. Ale málokedy presne vie, ako by to malo vyzerať. A takmer nikdy nemá predstavu o tom, ako to „niečo“ vznikne. Definovanie štruktúry a obsahu webovej stránky…