Prehľad o tom, ako vytvoriť aplikácie tak, aby aktuálni používatelia bežným používaním aplikácie pozývali ďalších a rozširovali povedomie o aplikácii.

Prečítajte si prezentáciu Viral Loops of Josha Jeffryesa, v ktorej vysvetľuje fungovanie virálnych slučiek.